คำสั่งของท่านขัดกับกฎหมายของประเทศไทย ผมรับไม่ได้ และจำเป็นต้องปฏิเสธ

โดยตามที่ปรากฏตามสำนักงาน กกต. ว่าด้วยการห้ามส่งเสริมการพนันออนไลน์ พ.ศ. 2559 เรื่องความรับผิดของเจ้าของเครือข่าย และการกำกับดูแลกิจการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสังคมออนไลน์ เรื่องการห้ามส่งเสริมการพนันออนไลน์ ฉบับที่ ๕ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๘) เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันการเงิน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังต่อไปนี้
การโฆษณา ส่งเสริมการขาย หรือประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์หรือวิทยุของการพนันออนไลน์ลักษณะต่างๆ ต้องระงับการออกอากาศ หรือการส่งสัญญาณโทรทัศน์หรือวิทยุทุกประเภทเพื่อประชาชนทั่วไป

การโฆษณา ส่งเสริมการขาย หรือประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆสล็อตเว็บตรงและในสื่อโซเชียลมีเดียของการพนันออนไลน์ลักษณะต่างๆ ต้องระงับการเผยแพร่หรือการนำเสนอสู่สาธารณะทุกประเภทเพื่อประชาชนทั่วไป

โดยที่ผู้ประกอบการธนาคาร ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ หรือผู้ประกอบการธุรกิจการเงินรายอื่นๆ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวนี้โดยงดเว้นการให้บริการแก่บุคคลหรือร้านค้าที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการพนันออนไลน์เพื่อป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคม

นอกจากนี้การพนันออนไลน์ ถือเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 303 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น การพนัน หรือรับวาง การพนัน หรือเป็นผู้เสนอหรือรับแทง การพนัน โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองร้อยหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *